Rajahdysvaara belgiassa

ATEX-direktiivi (Atmosphères Explosibles, jota kutsutaan myös direktiiviksi 94/9 / EY, on ehdottomasti Euroopan unioni, joka määrittelee räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien tuotteiden olennaiset vaatimukset. Metaanin ja hiilen pölyräjähdyksen vaara on oikea enemmistö kivihiilikaivoksissa käytetyistä koneista ja laitteista, ja ATEX-direktiiviä sovelletaan työkaluihin ja suojajärjestelmiin, jotka on tarkoitettu käsittelyyn räjähdysvaarassa olevilla etäisyyksillä. Myös yksittäisten EU: n jäsenvaltioiden uudet turvallisuusmääräykset jaettiin keskenään, mikä vaikeutti merkittävästi tavaroiden vaihdon vapautta jäsenvaltioiden välillä.Viimeisestä edellytyksestä luotiin yhtenäinen ATEX-direktiivi, joka yhdisti olemassa olevat mallit ja helpotti helposti artikkelien liikkumista Euroopan järjestössä. Toteutettaessa Rooman sopimuksen 100 a artiklan määräyksiä ATEX-direktiivin tärkein tavoite on käyttää vapaata tavaravirtaa, joka takaa korkean räjähdyssuojan. Räjähdysalttiilla alueilla sijaitsevien asemien tietovälineiden osalta Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat 23. maaliskuuta 1994 ATEX-direktiivin 94/9 / EY, joka otettiin käyttöön 1. heinäkuuta 2003. Lisäksi direktiivi 1999/92 / EY ATEX137 (jota kutsutaan myös ATEX-KÄYTTÄJÄT hyväksyttiin 16. joulukuuta 1999, mikä puolestaan ​​koskee vähimmäisvaatimuksia toiminnan turvallisuudelle merkityksissä, joissa on olemassa räjähdysvaarallinen riski. ATEX-direktiivi 94/9 / EY tuli voimaan 1. heinäkuuta 2003 ja korvasi aiemmat direktiivit 76/117 / ETY ja 79/196 / ETY.

CE-merkintä (fr Conformité Européennesertifiointilaitoksen tunnusnumeroSuoritussymboliräjähdysryhmälaitteen luokkaräjähdyssuojauksen tyyppiräjähtävä alaryhmälämpötila-luokka

Suosittelemme Atexin koulutusta