Rajahdysvaara alueet

https://magneto500.eu/fi/

Euroopan unionin maissa asuvat turvallisuuteen keskittyvät oikeudelliset säännökset, erityisesti metaani- ja hiilipölyräjähdysvaarat, aiheuttivat merkittäviä epäsuhteita, joiden vuoksi ne päätettiin yhdenmukaistaa niitä luomalla asianmukainen direktiivi. Siksi sellaisten vyöhykkeiden alueella, jotka ovat suoraan alttiina räjähdykselle, luotiin ATEX-direktiivi.

Tämän oikeudellisen materiaalin brändi esitetään ranskaksi, mitä ilmapiiri kuulostaaRäjähtävän. Tämän periaatteen päätarkoituksena oli rajoittaa mahdollisimman paljon metaani- tai hiilipölyräjähdyksen vaaraa vaarallisilla alueilla. Nykyisen puhutun asiakirjan yhteydessä kosketetaan laajalti molempia suojaavia organismeja myös silloin, kun laitteita käytetään räjähdysalueilla. Puhun molemmista sähkölaitteista.ATEX-direktiivin oikeudellisten määräysten mukaisesti edellä mainituissa tiloissa esiintyvä räjähdysvaara voi koskea sellaisten aineiden varastointia, tuotantoa ja käyttöä, jotka saattavat johtaa mahdollisesti ilmaan tai muuhun aineeseen kohdistuvan räjähdysvaaran vuoksi. Näiden aineiden alueella voidaan mainita erityisesti kaikki palavat nesteet ja niiden höyryt, kuten alkoholit, eetterit ja bensiinit. Lisäksi voit sisältää syttyviä kaasuja, kuten butaania, propaania, asetyleeniä. Muu sisältö on pölyä ja kuituja, kuten tinapölyä, alumiinipölyä, puupölyä ja hiiltä.Mutta on mahdotonta kuvailla kaikkea, mitä tässä asiakirjassa on saavutettu. Siksi, tutkimalla tätä normatiivista säädöstä yleensä, on syytä mainita, että se vaikuttaa kaikkiin olosuhteisiin ja toiveisiin räjähdysvaarallisilla alueilla toimitetuissa organismeissa ja lisävarusteissa. Yksityiskohtaiset tiedot voivat kuitenkin tulla tuleviin materiaaleihin. On syytä muistaa, että uudet materiaalit, jotka säätelevät räjähdysvyöhykkeitä metaanin tai hiilen pölyllä missä tahansa koulussa, eivät voi olla erilaisia ​​kuin ATEX-direktiivi.On kuitenkin pidettävä mielessä, että kaikki vaarallisilla alueilla käyttökelpoiset laitteet haluavat olla hyvin merkitty CE-merkinnällä, mikä tarkoittaa, että ilmoitetun yrityksen suorittaman vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn edellyttämä työkalu.

Uusi ratkaisudirektiivi (koska ns. ATEX-direktiiviä kutsutaan, jos laite ei täytä räjähtäviä pintoja, osoittaa, että jäsenvaltio voi ryhtyä toimiin näiden laitteiden mitätöimiseksi.