Palvelut jotka on vapautettu kassakoneesta 2014

Huolimatta siitä, että yrittäjien lukumäärällä on oltava novitus deon -kortti, on yhä enemmän yrittäjiä, ne ovat edelleen mahdollisia viimeisestä velvollisuudesta poistumista koskevien säännösten mukaisesti.

Menettää oikeuden tällaiseen ratkaisuun, noin 100 000 puolalaista veronmaksajaa voi toimia. Näiden työkalujen tarjoamisvelvollisuus koskee 1. maaliskuuta 2015 alkaen muun muassa veronmaksajia, jotka tarjoavat palveluita moottorien korjaamisen, kampaamisen, kosmetiikan, ruokailupalvelujen, lakipalvelujen, veroneuvonnan ja lääkäreiden aloilla. Kenen ei todellakaan tarvitse muistaa kassakoneita? Ne liittyvät muun muassa poikkeuksiin, jotka koskevat tiettyä toimintaa. Aiheesta vapautettua työtä suorittava veronmaksaja ei vaadi niiden kirjaamista kassakirjaan. Kuka ei halua omistaa kassakoneita: palveluiden toimitus tai hyöty yleisradiointipalveluista, sähköisistä palveluista, maataloudelle ja kotieläintuotannolle liittyvistä palveluista, sähköstä, höyrystä, kaasusta, luonnonvedestä, jätteiden keräykseen liittyvistä palveluista muihin kuin vaaralliset, vaarallisen jätteen keräykseen liittyvät palvelut, jätteiden käsittelyyn liittyvät palvelut, vaarallisen jätteen käsittelyyn liittyvät palvelut, radioaktiivisen jätteen hävittämiseen liittyvät palvelut, rautatie-, kaupunki- ja esikaupunkikuljetukset, posti- ja kuriiripalvelut, majoituspalvelut, hotellien tarjoamat palvelut , motellit ja majatalot, tietoliikennepalvelut, Internet-palvelut, fyysiset ja vakuutuspalvelut, vuokra- ja kiinteistöhallintapalvelut, kiinteistömarkkinoiden liikevaihtoon liittyvät palvelut, notaaripalvelut, tilausten ylläpitopalvelut, ylläpito joukkoliikenne, arkistopalvelut, jäsenjärjestöt, virastojen tarjoamat palvelut ja alueen ulkopuoliset järjestelmät.

Erittäin luetteloituja tavaroita suorittavilla veronmaksajilla voi olla myös aihekohtainen vapautus. Oikeus viimeiseen ratkaisuun johtuu veronmaksajien myynnin rakentamisesta. Jos viime vuoden luetteloitujen töiden tuotto oli yli 80% kokonaisliikevaihdosta, verovelvollinen voidaan poistaa kassarekisteristä kaikessa myynnissä.