Ostrobram tauko 78

Räjähdys ilmaistaan suuren määrän energian nopeaa erottumista. Tämä toiminta koostuu monista uhista. Räjähdyksiin liittyy useimmiten äkillisiä lämpötilan ja paineen hyppyjä, säteilyn päästöjä (esim. Salaman tai ydinräjähdyksen valopulssina tai akustisia aaltoja (yleensä äänipelejä tai erityistä laukausta. Ei ilman alkua tämä hallitsematon ilmiö täyttää ihmisiä pelolla.

Mitkä tilat ovat räjähdysvaarallisia? Yleisimpiä ovat pinnat, joissa mahdollinen vaara voi olla räjähdysvaarallinen. Räjähdysvaarallisessa ympäristössä tarkoitetaan erityistä syttyvien aineiden seosta, joka vallitsee kaasujen, höyryjen tai sumujen muodossa, ts. Ilmakehän seoksissa ilman kanssa, joissa liian korkeat lämpötilat johtavat. On syytä tietää, että aloilla vain kipinät tai sähkökaari voivat aiheuttaa räjähdyksen.

Eniten uhanalaiset tilat ovat m.im. kemiantehtaat, jalostamot, huoltoasemat, voimalaitokset, maalitehtaat, maalaamot, huoltoasemat sekä ajoneuvot, jätevedenpuhdistamot, lentokentät, viljanmyllyt tai telakat. Sytytys edellä mainituissa paikoissa johtaisi räjähdyksiin, joiden tulokset eivät olisi kuviteltavissa. Varmasti ne aiheuttaisivat suuria aineellisia menetyksiä ja vaarantaisivat ihmisen elämän.

Edellä mainittujen vahinkojen välttämiseksi ei välttämättä pidä aliarvioida ennaltaehkäisevää toimintaa, joka on räjähdyssuojattu takuu. Maiden valtaan on rakennettu erityisiä lakeja, tietoja ja standardeja, jotka aikovat vähentää räjähdysriskiä ja poistaa mahdolliset vahingot. Räjähdysvaarallisten tilojen taustalla olisi asennettava järjestelmä, joka takaa niissä työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden.