Maadoitus ja maadoitus

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on minimoida syttyvien aineiden räjähdysvaara, sähköstaattisen kipinän siirtymisen vaikutus. Sitä käytetään laajalti palavien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Sähköstaattinen maadoitus voi olla eri muoto. Kevyimmät ja monimutkaiset mallit kootaan maadoituskiinnikkeestä ja johdosta. Kehittyneempiä ja teknologisesti kehittyneempiä on varustettu maadoitussuojajärjestelmällä, jonka ansiosta on sallittua annostella tai kuljettaa tuotetta, kun maadoitus on kunnolla kytketty.

Sähköstaattiset maadoitukset ovat yleensä hyödyllisiä rautatie- ja tieliikenteen säiliöalusten, säiliöiden, tynnyrien, ns. suuret pussit tai prosessilaitteiden osat.

Lopulta säiliöiden täyttäminen tai tyhjentäminen uudella sisällöllä (esim. Jauheet, rakeet, nesteet voi muodostaa vaarallisia sähköstaattisia varauksia. Niiden muodostumisen lähde voi olla myös syttyvien aineiden sekoittaminen, pumppaaminen tai ruiskuttaminen. Sähkölataukset syntyy koskettamalla tai jakamalla yksittäisiä hiukkasia. Sähköisen varauksen määrä riippuu toistensa kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen sähköstaattisista ominaisuuksista. Suoran ja äkillisen kosketuksen seurauksena maahan tai lataamattomaan esineeseen voidaan luoda lyhyt virtapulssi, joka näkyy kipinän ytimessä.Säteilyn purkautumisen hallinnan puute voi sytyttää kaasujen ja ilman seoksen, kuten räjähdys tai suuri räjähdys osoittaa. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysvaaran, joka johtuu sähköstaattisten varausten valvotusta purkautumisesta.